Kunst tegen dierenleed

DIERENHULP (maart 2005)

In de etalage van de Sophia-Vereen iging op de NieuwezijdsVoorburgwal hangt sinds een aantal weken een drietal prenten van kunstenares Carla Kleekamp. Zij zet zich al jaren in om via kunst mensen bewust te maken van dierenleed.

Over haar serie Manipulaties zegt Carla Kleekamp: Deze werken zijn voortgekomen uit het gegeven dat kinderen al heel jong misleid worden door de manier waarop dieren worden verbeeld. In vele kinderhoekjes en strips worden dieren vermenselijkt en van stereotypen voorzien, zowel in taal als in beeld. De zo gevormde waardenoriëntaties bepalen de latere stellingname ten opzichte van wat mensen de dieren aandoen. Met mijn beelden, soms aangevuld met taal, probeer ik een andere identificatie met dieren en met dat wat wij hen aandoen bij de kijker op te roepen. Ik denk dat de dissonantie die ik probeer teweeg te brengen vooral effectief is als mijn voorstelling tot wat verwondering en nadenken leidt.