Carla Kleekamp vindt inspiratie
in Japan en Sberië

KunstKalender (november 2008)

Carla Kleekamp is een verhalende realist en haar kunst bestaat uit etsen, collages, aquarellen en tekeningen. De meeste thema's in haar werk hebben betrekking op de voortdurende onderdrukking en uitputting van de natuur door de mens. Zij zegt zelf over haar recente kunst: "Zowel in grafiek als in tekenen blijft de zuivere lijn voor mij het belangrijkste middel.

De lessen van een Chinese leraar en een beurs voor een bezoek aan Japan hebben mij sterk gestimuleerd. Van de reizen die ik heb gemaakt zijn er twee die erg veel invloed hebben gehad. In Japan heb ik in de picturale kunst het evenwicht tussen de leegte en de pure lijn heel intensief beleefd. Siberië, waar ik meerdere malen ben geweest, heeft daar de landschappelijke leegte en de immense uitgestrektheid aan toegevoegd. In mijn werk speelt de vraag naar het waarheidsgehalte van de beelden, van de werkelijkheid en van de taal een grote rol. De menselijke maat wordt bepaald door belangen; de consequenties hiervan probeer ik in mijn werk tot uitdrukking te brengen."

Door de herkenbaarheid van de voorstellingen zijn zowel haar grafisch kunstwerken als haar tekeningen geliefd bij een groot publiek. Bovendien zijn de prijzen alleszins redelijk waardoor haar kunst voor velen binnen handbereik is. Wijlen kunstcriticus Pieter van den Bos van het dagblad De Gooi- en Eemlander schreef eens in één van zijn recensies: "Als iemand in de loop der jaren ons de goede smaak voor grafiek heeft bijgebracht en deze heeft ontwikkeld, niet in de laatste plaats bij jongeren toen maar ook van nu, dan komt haar die eer toe."