De mens in zijn omgeving en op zoek naar zichzelf:
Galerie 'Vanda' in Tbilisi Georgië stelt Europese kunstenaars voor.

The New York Times International Weekly 12.09.2012
Gela Chekurishvili

De Nederlandse kunstenares Carla Kleekamp en de Française Anne-Marie Redt stellen hun grafisch werk tentoon in galerie 'Vanda' 
van 21 tot 28 september 2012.

Het werk is vol originele ideeën zowel wat stijl en techniek betreft. Een harmonische samenleving met de natuur is een conceptueel uitgangspunt voor deze kunstenaars.
Dit is ook het hoofdthema in de werken van Carla Keekamp. Zij gebruikt de techniek van het etsen, die het perfect mogelijk maakt de gevoelens van kwetsbaarheid en vergankelijkheid die behoren bij het bestaan van het universum, tot uitdrukking te brengen.
De ecologie is het belangrijkste thema geworden van kunstenaars in de 21ste eeuw, niet meer de liefde. Het is vooral de grote bekommernis bij het zien in welke staat onze beschaving zich bevindt en onze onmacht om daar iets aan te doen. In de werken van Carla Kleekamp ervaart men de sterke gevoeligheid van de kunstenaar hiervoor. Zelfs als wij kijken naar een 'eenvoudig' landschap met de Siberische rivier de Yenisej, dan zien we de verwoesting van de Siberische natuur. 
"Wij mensen eisen veel plaats in het leven, maar wij moeten ook ruimte overlaten aan andere schepsels op deze wereld".
Zij maakt ons dit duidelijk in haar werk 'the Main Road' en laat ons tegelijkertijd zien wat er gebeurt als wij het tegenovergestelde doen.  
De serie etsen '2125' vraagt om het oog hebben voor de dierenwereld en wijst op de achteruitgang van de aarde, gemaakt door een bezorgd kunstenaar met eenvoudige en naïeve lijnen. 
De menselijke verhoudingen, de cultuur, de dialoog, hoop in de toekomst, dat is de belangrijkste boodschap van Carla Kleekamp die zij de toeschouwers in Georgië voorhoudt.
"Leven met de spanning van een idee en de uitdaging deze met de mij ten dienste staande technieken tot uitdrukking te brengen is iets wat mij voortdurend in beslag neemt. Van alle technieken die mij lief zijn, heeft het etsen mijn voorkeur.
Ik houd van de geëtste lijnen, deel uitmakend van voorstellingen die gegroeid zijn in mijn verbeelding en die gegrafeerd worden op een plaat zink. In het zuurbad daarna, rafelen de lijnen, verkleuren en nemen zo hun karakteristieke gedaante aan. Die lijnen zijn de persoonlijke uitdrukking van de kunstenaar en zoals de oude Chinese kunstenaars, probeer ik mijn eigen ritme aan de lijnen te geven en laat ik de leegte een essentiële rol spelen', 
vertelt Carla Kleekamp